GEOLOGIA

Badania geotechniczno-geologiczne

wiercenia geologiczno-inżynierskie, geotechniczne
dokumentacje geotechniczne określające warunki posadowienia obiektów budowlanych
badania geologiczne pod domki jednorodzinne
badania geologiczne pod przydomowe oczyszczalnie ścieków
dokumentacje geologiczno-inżynierskie
dokumentacje badań podłoża gruntowego
projekty geotechniczne
odbiór podłoża gruntowego w wykopie fundamentowym
badanie nasypów
badania i odbiory wykopów
badanie stopnia i wskaźnika zagęszczenia
operaty wodnoprawne
projekty i dokumentacje hydrogeologiczne
nadzory geotechniczne inwestycji

MASZ PYTANIE? SKONTATUJ SIĘ z nami: 600957085, biuro@labomatest.pl